Applikationsdrift

Hög tillgänglighet är viktigt i företagsvärlden

För företag och organisationer är hög tillgänglighet av affärskritiska applikationer en viktig del. I samverkan med kunden skapar IT-mästaren rutiner rörande uppgraderingar, tester och funktionsövervakningar. IT-mästarens driftteam arbetar aktivt, förebyggande och lägger stor vikt på löpande uppdatering av dokumentation.

I dagsläget driftar och förvaltar IT-mästaren ca 800 olika serverbaserade applikationer. När det rör sig om applikationsdrift, underhåll och övervakning har IT-mästaren ett helhetsansvar. All kontakt med applikationstillverkare går via IT-mästaren vilket innebär att du som kund inte behöver tänka på leverantörer eller eventuella anpassningar.


När du beställer tjänsten går IT-mästaren igenom befintliga dokumentation och gör en bedömning om den behöver vidareutvecklas. Skulle dokumentation saknas eller ha brister hjälper IT-mästaren dig att ta fram ny eller kompletterande driftdokumentation mot ersättning.

Vi står för kontakten
Modern teknik
Övervakning 24/7
Säker anslutning för tredje part

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.