Avveckling

Strukturerad avveckling vid leverantörsbyte

När ett leveransavtal upphör, helt eller delvis, mellan IT-mästaren och kund säkerställer IT-mästaren att nödvändig personal finns tillgänglig för att hjälpa till att överföra och återlämna all kundens data och utrustning. Vi ser avvecklingen som ett projekt och är alltid behjälpliga att styra eller bistå beroende på hur mycket hjälp kunden vill ha. Vid avveckling debiteras tiden löpande om inte kunden vill avtala om ett fastpris för hela avvecklingen.

IT-mästaren samarbetar med kunden eller av kunden utsedd tredje part under hela avvecklingsperioden och är behjälplig i flytten av data och utrustning samt besvarar förfrågningar och ger teknisk assistans. All dokumentation som finns samlad hos IT-mästaren om kunden och dess miljö överlämnas för att underlätta vidare drift hos kunden eller utsedd tredje part.

Strukturerad avveckling
Avveckling till fast pris om så önskas

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.