Backup som tjänst

Välj olika backupintervall per system

IT-mästaren erbjuder en gemensam backup-plattform för alla sina kunder. Backuplösningen är är mycket flexibel och tillåter olika backupintervall på olika system eller servrar. Stöd för de flesta typer av databaser, operativsystem och e-postplattformar.

Vid det första tillfället skapas en full backup. Därefter skapas en backup på förändrad data som flyttade filer, ändrade filer eller raderade filer varje natt. Kunddatan komprimeras och krypteras innan den skickas vidare till IT-mästarens backupservrar. Komprimeringsgraden är kraftfull men kan variera beroende på vilken sort datan är. I vanliga fall komprimeras datan med en faktor mellan 2:1 till 7:1. IT-mästarens backuptjänst blir väldigt kostnadseffektiv eftersom du som kund enbart betalar för använd datavolym. Din backup verifieras sedan av IT-mästarens tekniker genom granskning av backup-loggar alla vardagar.

Betala endast för använd volym
Kostnadseffektiv
Verifieras dagligen
Valbara återläsningsintervall

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.