Brandväggstjänster

Köp skydd, -inte en produkt

Det är förmånligare att köpa brandväggsskydd som en tjänst än en produkt. IT-mästaren erbjuder en rad olika brandväggstjänster.

Central Brandväggsfunktion i Datacenter: Ger ett övervakat och redundant brandväggskydd för private cloud-tjänster i IT-mästarens datacenter eller för tjänster där internettrafiken är tunlad genom IT-mästarens nät. Tjänsten kostar 730 kr/mån med ett tillägg á 230 kr per dedikerad kundspecifik server. Ladda ner Tjänstebeskrivning Central Brandväggsfunktion i datacenter här.  Dedikerad Fysik Brandvägg Kontor som inte har direktanslutning/punkt-punktförbindelse till Total Cloud miljön utrustas normalt med brandvägg. Dedikerad brandvägg innebär att brandväggsskyddet avtalas som en tjänst. All mjukvaru-, och hårdvarusupport samt konfiguration och uppdateringar ingår. Tjänsten finns i tre olika utföranden för att möta kundens behov.: Dedikerad Fysisk inklusive Gigabit interface 395 kr/mån, Dedikerad Fysisk Brandvägg inklusive miniswitch 395 kr/mån, Dedikerad Fysisk Brandvägg enkel utan VPN 100 kr/mån. Ladda ner Tjänstebeskrivning för Dedikerad Fysisk Brandvägg här. 
Skyddet avtalat med SLA
Inga problem med uppdateringar
Inga problem med hårdvarugarantier

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.