Co-location

En samlingsplats för servrar

Tjänsten innebär att vi ger dig som kund tillgång till ett kvalificerat skalskydd för er affärskritiska IT-infrastruktur, inom de ramar som överenskommits. Betalning sker månadsvis, baserat på valet vad som ingår.

Tjänsten Co-location innebär en samlokalisering av servrar och annan driftutrustning hos en leverantör (IT-mästaren) med drifthallskapacitet. För oss på IT-mästaren är Co-location synonymt med Hosting. Det betyder att du som kund placerar din utrustning som till exempel servrar i en av våra drifthallar för att få tillgång till olika funktioner. Det kan vara allt från skalskydd, larm, UPS, reservkraft eller liknande. Med tjänsten Co-location ägs servern av dig som kund. IT-mästaren ansvarar för skalskydd och anslutning till internet.

Övervakade drifthallar
Välj till tillägg
Betala bara för det som används
Samma IT-drift oavsett kontor

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.