E-post

Välj den e-posttjänst som passar ditt företag

Tjänsten e-post innefattar personliga e-postkonton inklusive kalender och global adressbok, e-postlistor samt funktonsbrevlådor (som är e-postlådor som delas mellan medarbetarna). 
All e-post som sänds och tas emot passerar ett så kallat Spam- och antivirusfilter för att i största möjliga mån skydda användaren från virus, oönskade e-postmeddelanden och annan skadlig kod som sprids via e-post. 
Tjänsten e-post är baserad på Microsoft Exchange syftar till att leverera en driftsäker och funktionell e-postmiljö för säker och användarvänlig kommunikation. Du debiteras ett fast månadspris per användare och priset varierar beroende på hur tjänsten produceras. 
IT-mästaren kan leverera tjänsten på tre olika sätt.
  1. ”On premise” vilket innebär att tjänsten levereras lokalt hos myndigheten.
  2. ”Partner hosted” vilket innebär att tjänsten levereras i IT-mästarens datacenter.
  3. ”Online” vilket innebär att tjänsten levereras direkt av Microsoft.
Högklassigt säkerhetsskydd
Flexibla e-postlösningar
Hög driftsäkerhet

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.