Easy HR

Ett HR-system i SharePoint Online

IT-mästaren har i SharePoint Online skapat ett antal grundmallar, inom sex olika områden, som enkelt kan anpassas efter dina behov. Easy-Dokuments är vårt dokumenthanteringsystem helt byggt i SharePoint Online. En av de främsta fördelarna med SharePoint Online är att du kommer åt det var du än befinner dig från i stort sett valfri enhet. 

Du köper en grundkonfiguration som kan användas direkt. Du kan därefter utveckla den vidare själv eller med vår hjälp. 

Easy HR innehåller grundstruktur och lösningsdelar som du kan anpassa både gällande innehåll och ytterligare sidor. Easy HR passar främst för dig som har behov av ett HRMS (Human Resources Management System) och enkelt vill kunna distribuera relevant HR-information till dina anställda. Om din organisation är ISO-certifierad är Easy HR ett sätt att fortlöpande ha HR-dokumentationer aktuell och spårbar. Easy HR ger dig:

  •  En central startplats för ditt HRMS-system.
  •  Min personliga administration – personlig för dig som inloggad användare.
  •  Humankapitaladministration.
  •   Personalutbildning och utbildningsmaterial.
  •   Information och organisation.

Kan användas direkt
100% mobilitet
Vidareutvecklas -av oss eller dig
Endast 10 000 kr

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.