Easy Intranet

Ett intranät i SharePoint Online

IT-mästaren har i SharePoint Online skapat ett antal grundmallar, inom sex olika områden, som enkelt kan anpassas efter dina behov. Easy-intranet är vårt intranet helt byggt i SharePoint Online. En av de främsta fördelarna med SharePoint Online är att du kommer åt det var du än befinner dig från i stort sett valfri enhet. 

Du köper en grundkonfiguration som kan användas direkt. Du kan därefter utveckla den vidare själv eller med vår hjälp. 

SharePoint Online är en mycket lämplig plattform för ett intranät. Svårigheten ligger dock i att komma igång. Det krävs många timmars anpassningar av SharePoint innan ett fungerande intranät är skapat. Easy-Intranet ger en plattform som fungerar för de flesta organisationer. Med Easy Intranet har du en effektiv startsida för företaget med all info som du behöver. Samla och publicera all information lättöverskådligt med en smidig anslagstavla, delade kalendrar, personallistor och samlade genvägar till det som är väsentligt för verksamheten. Lättåtkomligt, anpassningsbart och utan kod att underhålla.

Kan användas direkt
100% mobilitet
Vidareutvecklas -av oss eller dig

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.