Easy Projects

Ett projektsystem i SharePoint Online

IT-mästaren har i SharePoint Online skapat ett antal grundmallar, inom sex olika områden, som enkelt kan anpassas efter dina behov. Easy-Projects är vårt projektsystem helt byggt i SharePoint Online. En av de främsta fördelarna med SharePoint Online är att du kommer åt det var du än befinner dig från i stort sett valfri enhet. 

Du köper en grundkonfiguration som kan användas direkt. Du kan därefter utveckla den vidare själv eller med vår hjälp. 

Med Easy Projects tycker vi att vi har hittat det perfekta mellanläget för projekthantering. Med det menar vi att många program och lösningar är antingen för stora och dyra eller för klena. Det ska gå snabbt att komma igång samtidigt och vara kraftfullt nog att verkligen kunna hålla kolla på alla delar samtidigt som det skall vara lättöverskådligt. Dessutom ska det vara enkelt att bjuda in deltagare till projektytan på ett säkert sätt. Med Easy Projects får du allt detta. Plus att du enkelt kan anpassa eller skapa nya mallar som passar just dig.

Easy Projects passar främst dig som har ett behov av att ha koll på projekt av olika slag och snabbt vill kunna välja en mall för att skapa stommen till ditt projekt. Easy Projects ger dig:

  • En central plats för dina projekt och projektmallar.
  • En enklare projektmall att skapa nya projekt från.
  • En utökad projektmall att skapa mer avancerade projekt från.
  • Microsofts standardprojektmall för att skapa projekt.
  • Möjlighet att använda din egen projektmall eller en projektmall från en tredje part.

Kan användas direkt
100% mobilitet
Vidareutvecklas -av oss eller dig
Endast 10 000 kr

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.