Ethernet-Link

Layer2-förbindelse mellan två eller flera kontor

Ethernet-Link erbjuder er att på ett effektivt sätt koplla samman två eller flera kontor. där IT-mästaren tillhandahåller tjänsten, eller möjligheten att vi tar fullt ansvar för hela förbindelsen – ända fram till er som kund.

Ethernet-Link bygger på IT-mästarens stamnät och 10 Gigabits Ethernetteknik.

  • Stamnätet är byggt i ringstruktur för maximal redundans.
  • Tjänsten erbjuder layer2 konnektivitet mellan valda adresser. Lyer 2 innebär att adresserna inom avtalet sitter på samma IP-nät, detta för att ha samma IP-nummerplan på olika kontor eller om kunden själva vill hantera routing.
  • Tjänsten kan användas för att koppla samman två eller flera kontor samt för kopplingar till IT-mästarens datcenter.
Koppla samman flera kontor
Anslut direkt till IT-mästarens datacenter
Utökad funktionalitet med tillval

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.