Exchange online

Levereras som publik molntjänst

Microsofts e-postprogram Exchange levereras även som publik molntjänst och kallas då Exchange Online.

Tjänsten ingår i en lång rad publika molntjänster från Microsoft. Exchange Online ingår i de flesta Office 365 tjänsterna men kan även köpas separat. Funktionaliteten skalar från enklaste versionen Exchange Online Kiosk som är en webb-mailtjänst till Exchange online plan 2. Data lagras i Microsofts datacenter på Irland. Exchange Online köps och supporteras av IT-mästaren.

Med vår supporttjänst ServiceDesk Komplett hanterar vi all incidenthantering kring publika montjänster till fastpris per användare. IT-mästaren ansvarar för flytta av befintlig e-post till Exchange Online samt integration av Exchange Online mot verksamhetens andra program och tjänster.

IT-mästaren ansvarar för flytt av e-post
Köps och supporteras av IT-mästaren

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.