Fjärranslutning

Anslutning till nätverket oavett placering i världen

Tjänsten ger användare möjlighet att ansluta till verksamhetens nätverk från valfri plats i världen med samma funktionalitet som från ordinarie arbetsplats.

IT-mästaren erbjuder flera tekniker för att skapa fjärranslutning. Applikationsdistribution och fjärrkrivbord genom Citrix eller Microsoft RDS eller SSL-VPN är de vanligast förekommande teknikerna. Nedladdningsbara tjänstebeskrivningen till höger beskriver endast SSL-VPN. Både Citrix och Microsoft RDS är tekniker för att distribuera enskilda applikationer, hela virtuella dataskrivbord och data från en IT-mästaren placerad kundmiljö till användarens klient.

Fjärranslutning på flera sätt:
Fjärranslutning genom SSL-VPN
Fjärrdistribution genom Microsoft RDS
Fjärrdistribution genom Citrix

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.