GDPR-säkring

Konkreta verktyg för att klara lagkraven

Målet med GDPR är att identifiera vad för personuppgifter som finns och var de finns lagrade för att sedan kunna hantera och säkra användningen av dem.

I maj 2018 kommer en ny reform träda i kraft, en ny reform av dataskyddet i Europa. Det ska bli enklare för privatpersoner att ha kontroll över sina personuppgifter som lagras. IT-mästaren skrivit ett blogginlägg om GDPR som du kan läsa här.

Med tjänsten GDPR-säkring hjälper IT-mästaren ditt företag med detta genom fyra steg. Först genomförs en typ av undersökning där data genomsöks som kan bidra med att identifiera personuppgifter. Sen hanteras den funna informationen genom att organiseras och kategoriseras för att säkerhetsåtgärder ska upprättas. Därefter sker en rapportering kring varför, hur och var data hanteras. 

Identifiera var personuppgifter lagras
Organiserar och kategoriserar data för att säkerställa korrekt hantering
Upprätta säkerhetsåtgärder för att förhindra dataöverträdelser
Säkerställ löpande dokumentering kring varför, hur, var data hanteras

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.