Grupprogram

Pålitligt grupprogram för ditt företags kommunikation

Här kan du läsa om IT-mästarens applikation och tjänst: Grupprogram för meddelande, kommunikation och dokumentutbyte, dess ingående komponenter och tillägg.
Tjänsten baserar sig på Microsofts lösning ”Skype för företag” och innefattar pålitliga och flexibla funktioner för Unified Communications med krypterad överföring. 
Tjänsten debiteras med ett fast månadspris per användare och pris varierar utifrån hur tjänsten levereras.
IT-mästaren kan leverera tjänsten på tre olika sätt.
  1. ”On premise” vilket innebär att tjänsten levereras lokalt hos myndigheten
  2. ”Partner hostad” vilket innebär att tjänsten levereras i IT-mästarens datacenter
  3. ”Online” vilket innebär att tjänsten levereras direkt av Microsoft 
Pålitlig kommunikation
Åtkomst överallt
Ljud, bild eller text

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.