Hantering av persondatorer

En stabil och kostnadseffektiv IT-miljö.

Syftet med tjänsten är att erbjuda en tjänst som förenklar datorrelaterade åtgärder. En effektivare hantering av persondatorer skapar i sin tur en stabilare och mer kostnadseffektiv IT-miljö.

För att åstadkomma detta använder sig IT-mästaren av ett system som ständigt arbetar med att snabba upp åtgärder samt arbeta i förebyggande underhåll mot datorerna. Genom att minimera risken för avbrott hos alla datoranvändare skapas en mer attraktiv och fungerande arbetsmiljö.

På ett enkelt sätt säkerställer IT-mästaren att du som kund får tillgång till önskade drivrutiner och applikationer. IT-mästaren säkerställer även att du får tillgång till rätt inställningar så hårdvara och mjukvara fungerar tillsammans. Genom den centrala hanteringen som ingår är alla datorer utrustade med antivirusskydd samt löpande säkerhetsuppdateringar.

Automatiserad installation
Effektivare hantering
Fast månadspris
Kostnadseffektiv

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.