IAAS

Datacentertjänst som ger dig skalbar infrastruktur

IT-mästarens Datacentertjänst ger dig som kund en fullständigt skalbar infrastruktur. Den ger dig en sömlös integration och kan göra kopplingar till andra leverantörer och tjänster.

Dessutom uppfylls extremt höga krav på säkerhet och prestanda. Kostnadsmodellen är dynamisk och du betalar bara för de resurser kunden använder. Paketeringen av tjänsten gör att du inte behöver sköta någonting själv i sin infrastruktur. Vi inkluderar alltid, övervakning, säkerhetsuppdateringar av driftsmiljön och grundläggande disaster recovery.

Skalbar IT
Betala för det du behöver
Använd var du vill
Hög säkerhet

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.