Intranät

Det här är våra Intranätstjänster

IT-mästarens intranätjänst innefattar de kraftfulla funktionerna som finns i SharePoint för intranät för att kommunicera med andra, utbyta idéer och samarbeta på ett nytt sätt. 

Den baserar sig på IT-mästarens tredjepartsleverantör och Microsofts lösning – SharePoint Online samt IT-mästarens Easy-SharePoint-paket.

 

Nu är det slut på oöverskådliga e-postkonversationer fram och tillbaka. Med Easy-Intranet har du en effektiv startsida för företaget med all info som du behöver. Samla och publicera all information lättöverskådligt med smidig anslagstavla, delade kalendrar, personallistor och samlade genvägar till det som är väsentligt för verksamheten. Lättåtkomligt, anpassningsbart och utan kod att underhålla.
IT-mästaren kan leverera tjänsten på tre olika sätt.
  1. ”On premise” vilket innebär att tjänsten levereras lokalt hos myndigheten
  2. ”Partner hostad” vilket innebär att tjänsten levereras i IT-mästarens datacenter
  3. ”Online” vilket innebär att tjänsten levereras direkt av Microsoft
Överskådligt intranät
Kraftfulla funktioner
Två fristående varianter

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.