IP-link

Layer3 förbindelse mellan två eller flera kontor

IP-link används för att på ett effektivt sätt koppla samman två eller flera kontor. 

  • IP-Link bygger på IT-mästarens stamnät och 10 Gigabits Ethernetteknik
  • Stamnätet är byggt i ringstruktur för maximal redundans
  • Tjänsten erbjuder Layer3 konnektivitet mellan valda adresser. Layer 3 innebär att man skiljer adresserna inom avtalet med router, detta för att ha olika IP-nummerplan på olika kontor
  • Tjänsten kan användas för att koppla samman två eller fler kontor samt för kopplingar till IT-mästarens datacenter
  • IP-Link erbjuder högsta servicenivå och skulle problem uppstå så är vi snabbt på plats för åtgärd.
Högsta servicenivå
Redundant stamnät
Direktanslutning mellan kontor eller datacenter

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.