Kontorshotellskonceptet

Bästa tänkbara datakommunikation för dina hyresgäster

IT-mästaren erbjuder dig som fastighetsägare en problemfri IT gällande dina kontorshotell. För en fast kostnad ingår full service, från leverans och installation till löpande drift och support. Alla behöriga användare kan genom webbportalen ta del av utbudet av produkter och tillbehör för att effektivt kunna göra beställningar.

De flesta företag är idag beroende av att datakommunikationen fungerar. Med vår tjänst Kontorshotellskonceptet ser vi till att du kan erbjuda bästa tänkbara datakommunikation för ett eller flera av dina Kontorshotell, såväl trådlöst som trådbundet. Vi vet att det ofta är förändringar på Kontorshotell, hyresgäster flyttar in, växer, flyttar ut, osv. Det ställs därför extra höga krav att nätverk och datakommunikation fungerar och är anpassat efter dina hyresgästers krav och behov.
För att göra det enkelt för dig som fastighetsägare tar vi fullt ansvar mot hyresgästen. Vi hjälper hyresgästen med inkopplingen till det trådlösa och det trådbundna nätverket. Så länge man är hyresgäst har dom även tillgång till fri support gällande de tillhandahållna tjänsterna. Vi erbjuder även olika, attraktivt prissatta, tilläggstjänster för att underlätta era hyresgästers vardag.

All service ingår
Trådlöst och trådbundet Internet
Fast månadskostnad
Attraktiva tilläggstjänster såsom print, PC, Office365, server och backup

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.