Kontorsprogram

Kontorsprogram som alltid är uppdaterat

Här kan du läsa om IT-mästarens applikation Kontorsprogram, dess ingående komponenter och tillägg. Tjänsten Kontorsprogram levereras i form av den kända Microsoft Office-programsviten via de olika alternativen i Office365, som Remote App hos IT-mästaren eller traditionellt hos myndigheten. Med Office får myndigheten en tjänst där användarna alltid har tillgång till senaste versionerna av sina välbekanta Office-program, oavsett vilken enhet dom använder – PC/Mac, telefon eller surfplatta.Tjänsten Kontorsprogram baserar sig på Microsofts programvara Office. Debiteras med fast månadspris per användare eller dator.

IT-mästaren kan leverera tjänsten på tre olika sätt.
  1. ”On premise” vilket innebär att tjänsten levereras lokalt hos myndigheten
  2. ”Partner hostad” vilket innebär att tjänsten levereras i IT-mästarens datacenter
  3. ”Online” vilket innebär att tjänsten levereras direkt av Microsoft 
Alltid det senaste
Flera tjänstenivåer
Känd programsvit

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.