LAN som tjänst

Släpp det tunga ansvaret över nätverket

Nätverket är en viktig faktor för att få en fungerande och effektiv IT-miljö på din arbetsplats. Som tjänst innebär det att du hyr funktioner och slipper drift, underhåll och investeringar i hårdvaran.

För ditt nätverk är kablage det enda som behövs i dina lokaler. Finns det inget fastighetsnät (kablage) hjälper vi dig att få det installerat mot gällande prislista.

Vi installerar även en eller flera switchar och kopplar samman nätverket.

IT-mästaren erbjuder en energieffektiv Gigabit Ethernet-switch för nätverksåtkomst med inbyggda 10 GbE-upplänkar. Switcharna har funktioner och hastigheter med hög prestanda via en icke-blockerande arkitektur som hanterar oväntade trafikbelastningar på ett snabbt och enkelt sätt. Switcharna erbjuder enkel hantering och skalbarhet via en stackarkitektur på 40 Gbit/s (full duplex) med hög tillgänglighet.

Slipp drift, underhåll och investeringar i hårdvara
Vi ansvarar för drift och underhåll

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.