Licenser

Det är viktigt med rätt licenser

IT-mästaren är licenspartner för de allra flesta av de applikationer och publika molntjänster som kunden behöver.

Vi har personal som enbart arbetar med licensförsäljning. Att kunden blir korrekt licensierad är viktigt för att IT-miljön skall fungera optimalt både tekniskt men även juridiskt och, så klart, kostnadsmässigt. IT-mästaren innehar partnerstatus med en lång rad leverantörer. Några exempel nedan.

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.