PaaS

Lägg fokus på att hantera resurser

En Container är en logiskt avskild operativ miljö som möjliggör att en applikation kan delas in i mindre delar, som inte är beroende av varandra. Delarna kan sedan skalas, förändras eller återanvändas utan att anpassas till hela applikationen. IT-mästarens tjänst PaaS bygger på en plattform där du som kund kan hantera så kallade Containers.

Målet med tjänsten är att ge dig som kund en containerbaserad plattformstjänst som låter dig automatisera och skala applikationsplattformar. Plattformen hanterar så kallade Containers enligt regelverk som underlättar behovet av att skala ut och upp applikationer i takt med att behoven förändras.

När din trafik ökar ser IT-mästarens plattform till att automatiskt lägga till mer CPU och RAM för applikationen. Går trafiken sedan ner så kommer dessa resurser att minska direkt. IT-mästaren ser till att din applikation alltid har rätt datakraft, som kund behöver du inte anpassa arkitekturen eller göra några manuella ändringar. Kunden betalar endast för faktiskt förbrukning.

Underlättar hanteringen
Skala, förändra och återanvänd
Fördelar resurser
Minskar samt ökar vid behov

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.