Schemalagd konsult

Få en regelbunden översyn

Med den här tjänsten erbjuder IT-mästaren möjligheten att en konsult kommer och besöker er verksamhet på överenskommen tid. Konsulten kommer att finnas på plats för att hjälpa till med IT-ärenden som uppkommit.

Dessa ärenden kan variera från att hjälpa användare med problem som är av lägre angelägnhetsgrad till att utföra nyinstallationer eller genomföra förebyggande underhåll på server eller liknande. Det är både billigare och smidigare att åtgärda potentiella brister innan de blir stora problem. Fasta, schemalagda besök brukar uppskattas. Det ökar även förutsättningen för att små problem och ärenden som inte ses som akuta kommer att bli omhändertagna vilket ofta leder till minskad irritation och ökad produktivitet. Med en schemalagd konsult har ni som kund möjligheten att få en regelbunden översyn av er IT-miljö.

Konsulter med stor kunskap
Inplanerade besök ger trygghet
Få en regelbunden översyn av er IT-miljö
Få hjälp med stora som små ärenden

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.