Serverdrift

Erbjuder löpande och förebyggande underhåll

IT-mästarens syn på leverans är att det ska med största möjlighet vara en funktionell drift. Strävan efter att alltid leverera skalfördelarna av stora volymer till dig som kund styr leveransarbetet. Den utrustning som köps in har högsta tillförlitlighet och god prestanda i förhållande till behov.

IT-mästaren arbetar löpande med förebyggande underhåll hos dig som kund. Detta arbete sker enligt ett schema för månatliga servicefönster samt i direkt samråd med dig som kund, med ansvariga tekniker. I drift av server ingår löpande underhåll i form av uppdateringar och åtgärder på systemets grundfunktioner. Grundfunktionerna innefattar den fysiska eller virtuella servern, operativsystem och andra systemprogram.

Leverera stora volymer
Fast månadspris
Löpande underhåll
Övervakning

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.