Service management

Samverkan och rapportering

Partnerskap och samarbete är två av de viktigaste faktorerna i en bra leverans. IT-mästaren har en organisation som är uppbyggd för nära samarbete och tillgänglighet för dig som kund. IT-mästarens organisation är uppdelade på tre nivåer. Strategisk nivå, taktisk nivå och operativ nivå.

En av samverkansorganisationens huvudsakliga uppgifter är att följa upp och bevaka kvalitén på drifttjänsterna, överenskomna servicenivåer samt att alla leveranser följer Leveransavtalet. IT-mästaren agerar som koordinator mellan dig som kund och den tredje parten i leveransen. Detta för att du som kund ska ha en pålitlig kontakt som driver ärenden samt frågor tills dessa är lösta och kan slutrapporteras. Du som kund har en primär kontaktyta som all personal vänder sig till, det är IT-mästarens Service Desk.


För att samarbetet ska fungera med bäst förutsättningar är det viktigt att båda parterna tillsätter olika roller för leveransen. Du som kund och IT-mästaren kan i samråd bestämma vilka roller som tillsätts.

Pålitlig kontakt
Partnerskap och samarbete
Tre nivåer
IT-mästaren agerar koordinator

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.