ServiceDesk

Ingår alltid i bas och tilläggstjänster

ServiceDesks utformning är uppbyggd på så sätt att användaren enkelt ska kunna komma i kontak med IT-mästaren. Du som kund ska aldrig känna dig osäker på om ett ärende till exempel ger grund till en oförutsedd timkostnad. För att kunna registrera ett ärende behöver du som kund vara registrerad hos IT-mästaren.

Att registrera ett ärende till ServiceDesk är alltid kostnadsfritt för de bas och tilläggstjänster levererade av IT-mästaren. ServiceDesk har ansvar för varje ärende fram tills det är åtgärdat och återrapporterat till dig som kund. IT-mästaren har också ansvar för att eskalera ärenden till tredje part och bevaka dem tills de åtgärdats.

ServiceDesk Bas är bemannad med personlig service vardagar 07:00 - 17:00. Som kund kan du registrera ärenden via e-post, webb och telefon. Registrerar du ett ärende via e-post eller webb kan detta registreras dygnet runt, men hanteras i vanlig turordning under ServiceDesks bemanningstider.

ServiceDesk tar ansvar
Enkel kontakt
Registrerar ärenden online
Bemannade öppningstider

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.