Skydd mot krypteringsvirus

Förhindra Ransomware med Advanced Threat Protection

Nya virusattacker lanseras varje dag där du och dina kollegors datorer riskerar att bli krypterade och utsatta för utpressning. Förutom information till dina kollegor bör man även skydda företagets e-post på ett tekniskt plan.

Med tilläggstjänsten Advanced Threat Protection (ATP) kan du skydda din e-post i Office 365 mot osäkra bilagor och skadliga länkar

PRIS: 20 kr / avändare och månad

Så här fungerar Advanced Threat Protection (ATP)

Allt misstänkt innehåll går igenom en beteendeanalys i realtid, och alla osäkra bifogade filer placeras i Sandbox och testas innan dessa skickas vidare till mottagaren. Alla länkar som användaren klickar på testas först och skrivs om till säkra länkar i realtid. Om en länk är osäker får användaren en varning om att inte besöka webbplatsen eller information om att webbplatsen har blockerats.

Så här funkar Advanced Threat Protection APT

Vad är Ransomware?

Internationella brottsliga organisationer utnyttjar olika slags nätbrott för att tjäna pengar illegalt. Ett relativt nytt fenomen är så kallade utpressningsprogram (Ransomware). Programmet låser datorn så att denna inte kan användas innan man betalar en lösensumma.

De case som vi har uppmärksammat har startat genom att en användare råkat klicka på en länk eller bifogad fil i ett mail. Bara några sekunder senare har de råkat ur för CryptoLocker som är ett ”Ransomware”. CryptoLocker försöker då att kryptera så många filer som möjligt som denna kommer åt. CryptoLocker kan även skada det gemensamma nätverket och filservern på företaget.

Medföljande instruktioner uppmanar till att betala in en summa pengar, och först då kan användaren få tillbaka filerna.

Vad innebär det för dig?

Det vi har sett hitintills är att trots bra information så kommer användarna att klicka på skadliga filer och länkar. Därför rekommenderar vi ATP eller motsvarande som ett extra skydd utöver de traditionella antivirusprogrammen, och om ditt företag har Office 365 idag så är det enkelt att lägga till ATP till den ordinarie licensen.

Skydd mot skadliga e-postlänkar
Skydd mot skadliga bifogade filer
Skydd mot avvikande mönster

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.