Ständig övervakning

Övervakning av servrar, arbetsstationer och övrig nätverksutrustning

Tjänsten innebär att era servrar,arbetsstationer och övriga eneheter såsom switchar och brandväggar övervakas av ett program som kontinuerligt samlar in data om olika funktioner och skickar vidare detta till IT-mästarens dashboard, som är den centrala samlingspunkten av data. Övervakningen skapar bättre förutsättningar för oss på IT-mästaren att se leverera snabba insatser vid problem för att på så sätt minimera eventuella driftstörningar.

Under ett systems livslängd kommer många olika saker att inträffa. Det kan vara allt från virus till att systemet blir segt. Med den här tjänsten har vi möjlighet att se trender och mönster vilket ger IT-mästaren betydligt bättre möjligheter att identifiera problem som orsakar minskad prestanda och säkerhet. För de kunder som önskar finns möjligheten att få en regelbunden återkoppling på systemets hälsa.

Vi på IT-mästaren ansvarar för att du som kund ska få återkoppling på statusen på de övervakade resurserna. Upptäcker IT-mästaren att någonting är fel blir du som kund meddelad via e-post, eller så kan du välja något annat meddelandesätt beroende på vad som passar just din verksamhet.

Regelbunden återkoppling
Få meddelad vid larm
Bättre förutsättningar för att identifiera fel
Beredskapstjänst utanför kontorstid

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.