Transition

Välplanerat överföringsprojekt av mycket stor vikt

Transitionprojekt kan vara krävande. En väl beprövad projektmodell och en leverantör med lång erfarnehet av överföringsprojekt är viktigt i alla IT-outsourcingaffärer. IT-mästarens projektmetodik innhåller faserna Förstuie, Projektanalys, Införande, Projektavslut, Effekthemtagning samt Tillägg. IT-mästarens transitionprojket är mycket väl abgränsade och levereras till största del till fast pris

Ett lyckat projekt kräver väldefinierade gemensamma mål (förväntat resultat), fördefinierade roller med ansvarsområden, god kommunikation mellan alla inblandade parter, tillräckliga och tillgängliga resurser och en proaktiv och synlig projektledning. Ett för bägge parter effektiv övertagande/transformation förutsätter en aktiv medverkan från båda ingående parter. IT-mästaren genomför alltid en transition gemensamt med kunden för att säkerställa en smidig övergång. Det är i transitionen vi lägger grunden för vårt fortsatta samarbete och vi anser att förberedelserna är oerhört viktiga. Med anledning av det lägger vi stor vikt på projektanalysen där vi identifierar behov av kunskapsöverföring, genomför inventering och dokumenterar kundens miljö. Vi identifierar alltid nyckelresurser och intressenter och fastställer hur informationsspridning ska ske. En tydlig ansvarsfördelning överenskommes under projektets inledningsskede. Denna ansvarsfördelning dokumenteras skriftligen för att undvika att något utelämnas eller missuppfattas. För att undvika att hamna i ett läge där transitionen drar ut på tiden behåller vi fokus genom hela projektets alla faser, projektanalys, införande och projektavslut. I IT-mästarens projekt för transition ingår allt beskrivet i det nedladdningsbara dokumentet (till höger) till ett fast pris.

Välstrukturerade transitionprojekt
Transtionprojekt till fast pris
Erfarna projektledare och transitiontekniker
Goda kundrefernser

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.