Utskrift

Fast pris för en fast mängd utskrifter

IT-mästarens tjänst Utskrift är framtagen för outsourcing av utskriftsprocessen för hela eller delar av ett företag eller en organisation. Leveransen startar med ett införandeprojekt där gemensamma strukturer, processer och rutiner skapas. I tjänsten ingår automatisk leverans av förbrukningsmaterial.

I IT-mästarens ansvar ingår leverans av standard printutrustning och koordinering av befintlig utrustning som behöver bytas ut. IT-mästaren mottar beställning från dig som kund och ansvarar sedan för paketering, installation, dokumentation och leverans av tjänsten. Ny utrustning levereras med den senaste standarden för att på plats kopplas samman med befintligt nätverk. Underhåll och uppdateringar kan i de flesta fall skötas genom fjärrfunktioner.

Förebyggande servicebesök
Fast pris
Övervakning av utrustning
Automatisk mätaravläsning

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.