Webfilter

Ett skydd mot ovälkommet webbinnehåll

IT-mästaren erbjuder en tjänst som ger er som kund goda möjligheter att skydda både medarbetare och ert nätverk mot ovälkommet webbinnehåll. Tjänsten erbjuder också möjligheten att minska tillgången till privat surfning för att öka produktiviteten.

IT-mästarens webbfiltreringstjänst är en molntjänst vilket skapar förutsättningar att den fungerar för alla organisationer. Den kan användas både på ert kontor och mobilt, det går även att kombinera dessa användartyper. Tjänsten fungerar också på alla plattformar (Windows, Mac, Linux) och de flesta smartphones (Ipad, Iphone och liknande).

Webbfiltreringstjänsten ger er som kund god möjlighet att implementera noggrann kontroll för inkommande och utgående kommunikation. Tjänsten erbjuder även er som kund möjligheten att ha full kontroll över hur slutanvändaren får tillgång till webbinnehåll på internet. Detta genom att erbjuda intuitiva verktyg för att skapa, upprätthålla och på ett effektivt sätt övervaka ingående och utgående webbpolicys. IT-mästarens tjänst hjälper er att spara in upp till 40 % på kostnader som vanligtvis skulle gå åt till att köpa och driftsätta en “på-plats” lösning.

Virusfilter och URL-blockering
En molntjänst för alla
Anpassa och begränsa privat surf
Kontrollera inkommande och utgående kommunikation

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.