Wi-Fi som tjänst

Problemfritt trådlöst nät

Det trådlösa nätverket är i dag i allra högsta grad verksamhetskritiskt. IT-mästaren levererar det som en tjänst där störningarna blir betydligt färre än i ett traditionellt kundägt Wi-Fi.

Tjänsten innebär att IT-mästaren tar ansvar för det trådlösa nätverket och all tillhörande support. Allt ingår till ett fast pris per accesspunkt och månad. I Wi-Fi som tjänst ingår:
  • hyra av av produkter
  • all support
  • övervakning av funktionaliteten
  • konfiguration av nät
  • Konfiguration av gästnät
Det trådlösa nätet manageras centralt från IT-mästaren och både uppdateringar som felsökning kan göras på distans under förutsättning att kommunikationsförbindelse är intakt.

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.