WLAN

Hyr funktioner och slipp ansvaret

Med denna tjänst erbjuder IT-mästaren fullt ansvar för det trådlösa nätverket och all dess tillhörande support. Du som kund behöver enbart fokusera på kärnverksamheten medan IT-mästaren tar hand om ditt trådlösa nätverk och tillser ditt behov av snabb support.

WLAN som funktion omfattar ett antal förbestämda områden som kontinuerligt får support. Programvaran som styr och övervakar kallas Controller. Det ingår en Controllerfunktion per kontor. IT-mästaren sköter den centrala manageringen och installerar de olika nät som kunden vill ha, med valda namn och lösenord.

IT-mästaren tar ansvar
Hyr funktioner
Installation på plats
Uppdateringar

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.