Världsförbättrarna IT-mästaren certifierad

certifiering

Hållbarhet

16/08 2017

På IT-mästaren anstränger vi oss att åtminstone inte göra planeten miljömässigt sämre. Föregående verksamhetsårs klimatkompensationscertifikat blev just klart. Denna gång klimatkompenseras våra CO2e utsläpp genom bevarande av skog i Tanzania. Redovisning av 2016 års hållbarhetsarbete finns här.