White papers

Här har vi samlat dokument som vi vill dela med oss av till er som har, ska, eller funderar på att outsourca IT-driften. Vissa dokument är producerade av andra. Vissa är sammanställda av IT-mästaren själva. Varsågod!

Står ni inför en upphandling av IT-driften och önskar bjuda in ett antal leverantörer alternativt redan har valt leverantör men vill få en exakt kostnadsuppskattning? En inventering är vad som krävs. Vad det kostar beror på vad ni har. Denna till synes simpla Excelmall kommer, rätt ifylld, att vara tillräcklig för att begära in exakta offertunderlag.

Läs mer och ladda ned

En rapport från Gartner, presenterad av den marknadslenade MDM-leverantören VMware Air Watch. Beskriver marknaden som den såg ut 2015. Användbar rapport för den som står inför valet av Mobile Device Management-system. IT-mästaren är återförsäljare av just VMwares Air Watch.

Läs mer och ladda ned

Ett kompendium från Computer Sweden som knuffar för att lägga ut IT-driften i molnet. Man skiljer inte riktigt på publikt moln eller privat moln i kompendiet, vilket är en brist. Begreppet moln, i detta kompedium, syftar mer till en generell hyllning till att outsourca IT-driften jämfört med att ha behålla den i egen regi. I och med att man inte mer specifikt skiljer på privat moln och publikt moln blir möjligheterna och riskerna med moln lite för svepande men som inspiration är kompendiet värt att läsa.

Läs mer och ladda ned

Ett examensarbete från Stockholms Universitet (författare Patrick Wolle, Ted Vestergårdh) som på ett befriande sätt beskriver riskerna med att använda sig av molntjänster. Dessutom innehåller den många bra defintioner av begrepp och leveransmodeller, så som Cloud, Molntjänster, Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as service (IaaS), Publika moln, Privata moln. Hybrida moln, Avslutas med en modell för att beräkna kostnaden i fall molntjänsten / outsourcingen misslyckas. Examensarbetet är värt att läsa även om det akademiska formatet gör det lite svårsmält. Skrivet på Svenska

Läs mer och ladda ned

En Gartnerrapport som diskuterar de utmaningar det skapar att väldigt många IT-driftlösningar i dag och i morgon byggs som hybrider; Dvs. applikationer körs både i och utanför företagets WAN. För IT-mästaren är nästan alla outsourcinglösningar vi leverera i dag någon form av hybridoutsoucing.

Läs mer och ladda ned

Ett tydligt upphandlingsunderlag är viktigt för att få in bra offerter från IT-outsourcingleverantörer som IT-mästaren. Här är ett bra exempel som kan hjälpa er på vägen.

Läs mer och ladda ned

Ett whitepaper med kundcase och statistik kring IT-outsourcing. Lättläst. Beskriver vilka orsaker som legat till grund för outsourcingbeslutet.

Läs mer och ladda ned

En PM som ger en del råd kring hur man kan resonera runt outsourcing av IT-drift samt handfasta tips på vad en anbudsförfrågan bör innehålla.

Läs mer och ladda ned

Här listas en rad IT-driftrelaterade problem. Känner du att er verksamhet lider av, åtminstone, några av dessa problem bör en outsourcad IT-driftlösning i någon form vara klok att överväga.

Läs mer och ladda ned

Ett lite annorlunda sätt att rangorda IT-driftoutsourcingtjänster utifrån "graden av outsourcing". Dvs hur mycket hjälp och ansvar kan jag förvänta mig beroende på typ av outsourcingtjänst?

Läs mer och ladda ned

En artikelsamling från tidningen TechWorld, som beskriver och ger tips om molntjänster, så som "Privata moln", "Publika moln" och "Hybridmoln".

Läs mer och ladda ned

Fyra cundcase från terminalserverprogramleverantören Citrix. Ger en bra bild över terminalserverteknikens argument rent generellt och Citrix mer specifikt.

Läs mer och ladda ned

En uppdelning av en IT-driftoutsourcingaffär i sju olika steg. Respektive steg beskriver utmaningar och lösningar för att göra en lyckad outsourcingaffär. Generellt skriven PM ursprunligen för tidiningen Computer Swedens läsare.

Läs mer och ladda ned