CIO Fokus: Sourcingspecial

Ett whitepaper med kundcase och statistik kring IT-outsourcing. Lättläst. Beskriver vilka orsaker som legat till grund för outsourcingbeslutet. Väldigt lite beskrivet om de olika teknikska valen vid en outsourcinglösning, på gott och ont.

CIO Sweden: "Sourcingfrågan går in i en ny fas. Marknaderna mognar, kunderna ställer högre krav, gamla affärsmodeller omprövas och nya växer fram i molnet"

Kundcase från Möknycke, Textilia, SAAB, If, SAS, Postnord, Sandvik, Sida, Entercard, ABB och Vestas. Innehåller även rubriker som "Svenska CIO:ers sourcing i siffror", "3 nyanser av sourcing".