Sök | Support | Kundportal |
Tack! Filen laddas nu ned.

Whitepapers

The Future-Ready Enterprise

30 maj.Framtidens teknik

Är ditt företag redo för framtiden? För att få en helhetsbild av dagens digitala utveckling utförde IDC en undersökning bland IT-chefer över hela världen. De hittade en tydlig koppling mellan IT-innovation och affärsresultat. Dessutom bekräftade undersökningen att företag med den mest avancerade och framtidssäkra tekniken skapar de bästa förutsättningarna för sina organisationer. Se hur ditt företag står sig i jämförelsen.