Hybrid will be the new normal

En Gartnerrapport som diskuterar det faktum, och de utmaningar det skapar, att väldigt många IT-driftlösningar i dag och i morgon byggs som hybrider; Dvs.  applikationer körs både i och utanför företagets WAN. För IT-mästaren är nästan alla outsourcinglösningar vi leverera i dag någon form av hybridoutsoucing. Vissa applikationer driftas hos systemleverantören som molntjänst, andra ligger hos IT-mästaren och vissa system kanske fortfarande driftas fysiskt på plats hos kunden. Vi är vana att hantera denna typ av utmaning och våra outsourcinglösningar är byggda för att vi både administrativt som tekniskt skall kunna hantera det.

Gartners ser utmaningar i att Internet blir (är) helt centralt i en IT-driftmiljö. Att skapa en homgen IT-miljö blir därigenom svårt. Deras slutsats är att IT-driftlösningen måste kunna hantera applikationer och där med datatrafik som går inom och utanför företagets traditionella nätverk. Trafiken måste optimeras, kontrolleras och vid behov mätas i en sådan hybridmiljö.

Vi på IT-mästaren i samråd med kunden anvarar för att dessa frågor diskuteras och löses vid en outsourcingaffär.