Sök | Support | Kundportal |
Tack! Filen laddas nu ned.

Whitepapers

Molnet - vad är det och vad ska man tänka på vid köp?

2 mar.IT-outsourcing

En artikelsamling från tidningen TechWorld. Beskriver olika definitioner av molntjänster så som Privata moln (som IT-mästarens Total Outsourcing), Publika moln och Hybridmoln (som IT-mästarens Total Outsourcing i kombination med tex Office 365). Artiklarna beskriver även en del tips vid upphandling av molntjänster. För övrigt tips som är direkt applicerbara på all outsourcing av IT-drift oavsett om det kallas Moln eller Outsourcing av IT-drift etc.

Innehåller artiklarna: Så duckar du molnsmockan. Molnkrash. Molnet kräver ny kunskap. Framtidens säkerhet-Hård säkerhet? Molnet pressar it-teknikern. Lokalt mot molnet. Lassa dina data innan du lagrar molnet. Varför mörkas säkerheten i molntjänsterna?