Sök | Support | Kundportal |
Tack! Filen laddas nu ned.

Whitepapers

Outsourcing av IT-drift - en presentation av olika outsourcinglösningar

25 apr.IT-outsourcing

-Hur mycket vill du ha hjälp med?; är underrubriken på denna PM. Vi beskriver ett sätt att dela in outsourcing utifrån "graden av outsourcing". Hur lite eller mycket outsourcing innbär olika typer av moln/outsourcingtjänster? Och i slutänden; hur mycket "hjälp" köper jag som företag?

Vi har försökt klassa en rad olika outsourcade IT-drifttjänster i någon av de tre kategorierna: Låg grad av outsourcing, Medelhög grad av outsourcing och Hög grad av outsourcing. Faktum är att de felsta av marknadens molntjänster och andra IT-driftrelaterade outsourcingtjänster med lite god vilja kan knytas till någon av dessa kategorier. Klassificeringen bidrar till att ge en överblick och förtydligar den väldigt omfattande floran av olika IT-drifttjänster.