Sju steg till outsourcing av IT-driften

En PM som beskriver sju steg vid en outsourcing. Från det första steget att besluta om outsourcing är aktuellt eller ej till hur man som kund skall kunna styra outsourcingleverantören.

Beskriver sju olika steg i en IT-driftoutsourcing process. Under respektive fas tas ett antal vanligt förekommande problem och utmaningar upp samt hur man kan lösa dom. Promemorian är ursprunligen en bilaag i tidningen Computer Sweden och har några år på nacken. Processen är dock så pass generell att det är applicerbart på en outsourcinglösning även i dag. Steg1: Outsourca eller inte, De sju stegen är:

Steg 2: Gör rätt val, Steg 3; Välj rätt leverantör, Steg 4: Säkerställ leveransen, Steg 5: Fixa avtalet, Steg 6: Klara övergången, Steg 7: Styra leverantören.